Algemene voorwaarden

 1. Verkoper

Wanneer je een zadel koopt, ga je een contract aan met

– Sattellust –

Hannah Stumpf

Grathemerweg 25

6037 RN Kelpen-Oler

 1. Reikwijdte

Op alle door ons verleende diensten, zoals zadelkeuringen en -afstellingen en koopovereenkomsten voor zadels of accessoires, zijn uitsluitend de volgende algemene voorwaarden van toepassing.

 1. Bestellen/leveren van zadels en accessoires

Bestellingen van zadels of andere paardensportartikelen worden geplaatst onder de met de klant overeengekomen uitvoerings-, leverings- en betalingsvoorwaarden. De klant erkent dit met de aanbetaling (meestal 50%).

De beschikbaarheid van zadels verschilt per merk. Bij levering van een besteld zadel of ruiterartikel (op maat gemaakt of in een kleur naar keuze) is de koper verplicht deze te accepteren.

 1. Prijzen

Alle prijzen zijn in euro’s en inclusief de in Nederland geldende wettelijke btw. De prijzen op de dag van opdracht/bestelling gelden.

 1. Eigendomsvoorbehoud

Wij behouden ons het eigendom van alle door ons geleverde goederen voor totdat volledige betaling heeft plaatsgevonden. Het onder voorbehoud staande goed dient tot zekerheid voor onze saldovordering. Het mag niet gewijzigd of beschadigd zijn. De koper mag de onder eigendomsvoorbehoud geleverde en door ons geleverde zaken niet aan derden doorverkopen zonder hen op het eigendomsvoorbehoud te wijzen en het uit de verkoop verkregen voordeel aan te wenden om de schuld te voldoen; hetzelfde geldt voor verpanding aan derden die gerechtigd zijn opeisen.

 1. Betaalmethoden

Het factuurbedrag is direct opeisbaar bij levering en wordt op de factuur vermeld. Het bedrag kan worden betaald met Card of contant ter plaatse. Betaling met creditcard is ook mogelijk (toeslag 1,7%).

 1. Afspraken

Indien Sattellust een afspraak niet nakomt (wordt telefonisch of schriftelijk meegedeeld), bestaat er geen recht op uitbetaling van vakantie of gederfde inkomsten of andere vergoedingen.

De klant kan een afspraak telefonisch of schriftelijk annuleren. Indien de klant een afspraak binnen 48 uur voor aanvang van de afspraak afzegt, worden er annuleringskosten in rekening gebracht van 60% van het te verwachten factuurbedrag. Bij annulering van een afspraak binnen 24 uur voor aanvang van de afspraak bedragen de annuleringskosten 80% van het te verwachten factuurbedrag.

 1. Schade

Schadeclaims tegen Sattellust wegens niet-nakoming of vertraging zijn uitgesloten, tenzij er sprake is van opzet of grove nalatigheid en er concrete bewijzen moeten worden geleverd.

Kosten voor paardenhouderij, voeding, training, dierenartsen e.d. die voor de koper kunnen ontstaan ​​doordat een zadel onbruikbaar of niet meer geschikt is door een verandering van de houding van paard, ruiter of zadel, alsmede daaruit voortvloeiende kosten voor de berijder (uitval van het rijden, enz.) wordt niet terugbetaald. Noch een rechtsvordering, noch een secundaire contractuele verplichting kan worden ontleend aan toezeggingen van goodwill.

 1. Garantie

Alle zadels ondergaan een strenge kwaliteitscontrole. Leer is een natuurproduct en heeft daarom van nature kleine gebreken en oneffenheden. Wij aanvaarden dan ook geen aansprakelijkheid voor deze gebreken. Zelfs tekenen van slijtage door gebruik vormen geen reden tot reclamatie. Lederkleuren kunnen ook variëren, aangezien de ruwe huiden de leerkleur anders aannemen. De kleur van het leer verandert ook door gebruik, bijvoorbeeld door blootstelling aan de zon, behandeling van het leer met oliën of andere verzorgingsproducten en door het gebruik zelf. Ook het zweet van de berijder kan fijne scheurtjes in het zitvlak veroorzaken, vooral in het gebied van ​de leidingenstrook. Deze veranderingen aan het leer zijn uitdrukkelijk uitgesloten van de garantie. Het is daarom uitermate belangrijk om het zweet van de berijder na het rijden met een doek en wat leerzeep van het zadel te verwijderen.

Zichtbare gebreken aan het zadel dienen direct na levering, uiterlijk na 7 dagen, schriftelijk te worden gemeld; verborgen gebreken (bijvoorbeeld een afgebroken slokdarmplaat of zadelboom) direct na constatering. Bij een terechte, tijdige melding van gebreken heeft de koper in eerste instantie recht op herstel en bij een mislukte herstelpoging het recht op omruiling of goederenkrediet. Verdere vergoeding van schade wegens gebrekkige levering is alleen mogelijk in geval van grove nalatigheid of opzet. De garantieperiode wordt niet verlengd door een garantieservice, ook niet voor vervanging en gerepareerde onderdelen. De fabrieksgarantie vindt u op het meegeleverde garantiecertificaat of op de website van de betreffende fabrikant.

Het geleverde zadel is aangepast aan het paard dat gereden wordt met de gewenste ruiter. Succesvolle levering en/of maatwerk kan door verschillende factoren negatief worden beïnvloed, zoals:

 • De berijder heeft significante veranderingen in lichaamsgewicht of fysieke bevindingen ondergaan, vooral met beperkingen van het bewegingsapparaat of andere ziekten.
 • De rijvaardigheid komt overeen met een beginnersniveau.
 • Er wordt een klam, kreupel of ziek paard gepresenteerd.
 • Het paard is recentelijk, minder dan 7 dagen geleden, beslagen of geschoren.
 • De rijomgeving is onvoldoende voor het passen van het zadel (onvoldoende verlichting, modderig, oneffen, bevroren, glad, blootgesteld aan zwaar weer op het moment van passen).

Door het nieuw aangepaste zadel en regelmatige training van het paard kunnen de rugspieren van het paard veranderen. Dit kan de pasvorm beïnvloeden. Andere factoren die van invloed zijn op fitheid zijn:

 • Het paard komt aan/verliest gewicht (door seizoen, ziekte of dieet).
 • Het paard heeft prestatieschommelingen die afhankelijk zijn van de dag.
 • Het paard loopt anders met een vers beslag.
 • Het paard heeft aandoeningen van het bewegingsapparaat (in een vroeg stadium niet of moeilijk te herkennen).
 • Het paard kan een verrekking of blokkade hebben opgelopen door bokken of iets dergelijks.

Hippische zwakheden kunnen negatieve spierveranderingen, spanningen of blokkades veroorzaken bij gevoelige paarden. Daarom kan een garantie voor de pasnauwkeurigheid van een nieuw zadel en de juiste zitpositie van de berijder alleen worden gegarandeerd op het moment dat het zadel wordt geleverd. Een permanente garantie op de pasvorm is om genoemde redenen uitgesloten.

Latere klachten zijn alleen toegestaan ​​als de bovenstaande redenen niet doorslaggevend waren.

Een klacht dient een nauwkeurige omschrijving van het gebrek en, indien van toepassing, een omschrijving van de verandering van het paard te bevatten (per e-mail of brief). De verkoper is vrij in de keuze van het type en de omvang van de herstelling na controle en controle van het gemelde gebrek.

Veranderingen in de kussenwol zijn ook normale mogelijke veranderingen die ontstaan ​​door gebruik en vallen niet onder de garantie. Indien de garantie ten onrechte is gemeld en de verkoper schade (reiskosten en gederfde inkomsten) oploopt als gevolg van de poging tot onnodige reparatie, moet deze worden vervangen. Indien derden aan een zadel hebben gewerkt, vervalt de aanspraak op garantie. Garantie of reparatiekosten voor reparatiewerkzaamheden door derden worden niet geaccepteerd.

 1. Retouren/retourgevolgen/waardevervanging

Retourneren of ruilen onder garantie of goodwill is mogelijk op schriftelijk verzoek (per e-mail of brief), maar hier bestaat geen wettelijk recht op. In het geval van een retourzending, omruiling of annulering, ongeacht de reden (inclusief garantie of standaardrechten), moeten alle door de koper ontvangen diensten (inclusief bonusitems) volledig worden geretourneerd en moeten alle getrokken voordelen worden afgestaan ​​of hiervoor dient een gebruiksvergoeding/waardevergoeding betaald te worden, ook als deze niet apart berekend werd.

Voor alle retouren of conversies (inclusief garantierechten) moeten de goederen vrij zijn van defecten en schade. Dit geldt ook voor het retourneren van zadels en accessoires die ter gebruik (leen of huur) zijn verstrekt (bijvoorbeeld tijdens de levertijd van een besteld zadel) als de overeenkomst niet tot stand komt en/of wordt geannuleerd. De gebruiksvergoeding/waardevervanging voor gebruik (leen of huur) is gebaseerd op de gebruiksperiode.

Het bedrag wordt binnen 30 dagen na ontvangst van de goederen vrij van gebreken terugbetaald. Als er sprake is van overmatige slijtage, beschadiging of significante achteruitgang van het artikel (in het geval van zadel- en paardensportartikelen) de koper betaalt.

De gemaakte kosten (advies-, aanpassings-, reis-, leveringskosten enz. volgens de homepage) zijn dan ook voor rekening van de koper alsof hij de aankoop had gedaan.

Na overleg kan een retouroptie worden verleend onder de volgende voorwaarden: € 480,- korting op de koopprijs (als onkostenvergoeding), plus 2% korting op de koopprijs voor elke maand of elk gedeelte daarvan na oplevering.

 1. Gegevensbescherming/gebruik/informatie

De door u verstrekte gegevens worden alleen gebruikt om de boeking of bestelling uit te voeren en te verwerken. De gegevens worden niet doorgegeven aan derden of gebruikt voor reclamedoeleinden van derden. Wij slaan uw adresgegevens uitsluitend voor eigen gebruik op in ons klantenbestand.

U heeft het recht op gratis informatie over uw opgeslagen gegevens en, indien nodig, op correctie, blokkering of verwijdering van deze gegevens.

 1. Slotbepalingen / Preambule

Indien een bepaling, zin, paragraaf of artikel uit de Algemene Voorwaarden de wet ontbeert of wordt vervangen door de huidige jurisprudentie, blijven alle overige paragrafen, verklaringen en artikelen geldig. De betwiste term, zin, alinea of ​​paragraaf moet worden vervangen door termen die de economische bedoeling benaderen.

 1. Rechtsgebied / plaats van uitvoering / plaats van latere uitvoering

De plaats van jurisdictie voor ondernemers (bijv. handelaars, zelfstandige rijinstructeurs, exploitanten van stoeterijen of gebruik van het artikel voor commerciële doeleinden of gebruik anders dan “normaal gebruik”, bijv. in maneges) is de zetel van de verkoper, voor particuliere klanten de zetel van de verweerder. In geval van een gebrek aan het artikel is de plaats van uitvoering de zetel van de verkoper (beslissing van het Federaal Hof van Justitie), in geval van een gebrek aan pasvorm op het paard, is de plaats van uitvoering de zetel van de koper, mits de zaak door de verkoper aan het paard is aangepast en het gebrek direct is ontstaan. Latere pasvormveranderingen door veranderingen aan het paard zijn geen gebreken in de garantie.